Bài 1: Phương pháp quy nạp toán học

Ngô Tuấn

Chứng minh các mệnh đề sau đúng với mọi n ϵN*
1/ (13n - 1)⋮6
2/ 2n-1 > 2n -1 ∀n ≥ 4, n ∈ Z
3/ Tổng các góc trong của 1 đa giác lồi n cạnh ( với n ≥3)
(n-2).180o
Mọi người giúp em với ạ. Cảm ơn nhiều.


Các câu hỏi tương tự
Võ Yến My
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Giao nguyen
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Nam Khánh
Xem chi tiết
Jack Viet
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Phạm Thị Hồng Ngát
Xem chi tiết