Bài 4: Thực hành: Trình bày báo cáo về sự phân hoá tự nhiên Việt Nam

GV Nguyễn Trần Thành Đạt

Chuẩn bị bản đồ tự nhiên của ba miền: Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ.