Bài 3: Tìm ý cho đoạn văn nêu ý kiến

Nguyễn Quốc Đạt

Chọn 1 trong 2 đề dưới đây:

Đề 1: Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện về tình cảm gia đình mà em đã đọc hoặc đã nghe.

Đề 2: Viết đoạn văn nêu lí do yêu thích một câu chuyện về các con vật mà em đã đọc hoặc đã nghe.

1. Chuẩn bị.

- Em thích câu chuyện nào? Câu chuyện đó em đã đọc hay được nghe kể? 

- Vì sao em thích câu chuyện đó? (Câu chuyện có nội dung gì hấp dẫn? Nhân vật nào thú vị? Chi tiết nào ấn tượng,... 

2. Tìm ý:

3. Góp ý và chỉnh sửa.

- Thông tin về câu chuyện rõ ràng, đầy dủ.

- Lí do yêu thích câu chuyện được trình bày thuyết phục, có dẫn chứng cụ thể.


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết