Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Julian Edward

cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB=3, AC=4. phép vị tự tâm I tỉ số \(k=-\sqrt{2}\) biến tam giác ABC thành A'B'C'. tính diện tích tam giác A'B'C'

Nguyễn Việt Lâm
25 tháng 8 2020 lúc 22:16

\(S_{ABC}=\frac{1}{2}AB.AC=6\)

Phép vị tự biến tam giác ABC thành A'B'C' với tỉ số đồng dạng \(\left|k\right|=\sqrt{2}\)

Do đó \(S_{A'B'C'}=k^2.S_{ABC}=12\)


Các câu hỏi tương tự
Công Nguyễn
Xem chi tiết
Thiên Hà
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Đừng gọi tôi là Jung Hae...
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Đừng gọi tôi là Jung Hae...
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Yan Tuấn Official
Xem chi tiết