Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Hoàng Xuân Dũng

Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường vuông góc kẻ từ A đến BC thỏa mãn HC - HB = AB. Lấy điểm E sao cho H là trung điểm của BE. Chứng minh rằng :

a, AEC là tam giác cân
b, ABE là tam giác đều

c, ∠C = 30\(^o\)

Các bạn giúp mình gấp với, 2 ngày nữa mình nộp rồi ;-;


Các câu hỏi tương tự
Dung Nguyen
Xem chi tiết
Dung Nguyen
Xem chi tiết
Thanh Thủy Vũ
Xem chi tiết
Huyền Bùi
Xem chi tiết
Bảo Võ
Xem chi tiết
Dung Nguyen
Xem chi tiết
Huyền Cao thị
Xem chi tiết
Nga Sky
Xem chi tiết
phạm khánh linh
Xem chi tiết