Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc

Chien Tran Hoang

cho tam giac ABC nhon tren tia Ax vuong goc (ABC) lay S khac A.ke duong cao BH cua tam giac ABC,H thuoc AC .goi (p) la mat phang qua C va vuong goc SB.(p) cat tia doi cua AS tai M,MH cat SC tai N.

a,chung minh MC vuong goc (SHB) b,biet BC=a;goc ABC=anpha,goc ACB=beta.tim GTNN dien tich tam giac SMC theo a,anpha,beta

Các câu hỏi tương tự
huongssssshhh
Xem chi tiết
nguyen thi be
Xem chi tiết
Trần Thành Nam
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Ngọc Duyên
Xem chi tiết
Nguyễn Dân Lập
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Mai Anh
Xem chi tiết