Bài 1: Phân thức đại số.

Kwalla

Cho phân thức M=(a2+b2+c2)(a+b+c)2+(ab+bc+ca)2 / (a+b+c)2-(ab+bc+ca)

a,Tìm các giá trị của a,b,c để phân thức được xác định(tức để mẫu ≠0)

b,Rút gọn M

 


Các câu hỏi tương tự
Ngô Minh Hiếu
Xem chi tiết
Bf Hx
Xem chi tiết
Lò Phạm Phương Linh
Xem chi tiết
Lò Phạm Phương Linh
Xem chi tiết
Tiểu Yêu Tinh
Xem chi tiết
Hoàng Việt Hà
Xem chi tiết
Phương Đặng
Xem chi tiết
Phương Đặng
Xem chi tiết
Phạm Hồng Phúc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)