Bài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều

Ngoc Anh Thai

Cho lục giác đều ABCDEG.

Các đường chéo chính AD, BE, CG cắt nhau tại O. Vì sao OA = OB = OC = OD = OE = OG?

 

HT2k02
9 tháng 4 2021 lúc 10:02

lớp 6 đã học đến tam giác đều rồi ạ

Bình luận (0)
HT2k02
9 tháng 4 2021 lúc 10:09

Chắc lớp 6 chưa học đến quá khó đâu , mình làm cách mang tính trực quan nhé 

Ta có lục giác đều ABCDEG có các góc tạo bởi 2 cạnh kề nhau là 120 độ.

Khi lấy giao điểm O của các đường chéo đã chia hình thành 6 tam giác cân tại O và có góc ở đáy là 120: 2 =60 độ

Nên các tam giác AOB.BOC,COD,DOE,EOG,GOA là tam giác đều

=> AO=BO=CO=DO=OE=OG

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngoc Anh Thai
Xem chi tiết
Ngoc Anh Thai
Xem chi tiết
Ngoc Anh Thai
Xem chi tiết