Chương 1: PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

Julian Edward

cho hình vuông ABCD có diện tích bằng 6. phép vị tự tâm A tỉ số k>0 biến ABCD thành hình vuông A'B'C'D'. Biết diện tích tam giác A'B'C' bằng 12. Tìm tỉ số đồng dạng?

Nguyễn Việt Lâm
25 tháng 8 2020 lúc 22:17

Gọi tỉ số đồng dạng là k

\(\Rightarrow S_{A'B'C'D'}=k^2.S_{ABCD}\)

\(\Rightarrow k^2=\frac{12}{6}=2\)

\(\Rightarrow k=\sqrt{2}\)


Các câu hỏi tương tự
Hồng My Nguyễn
Xem chi tiết
Thiên Hà
Xem chi tiết
Đừng gọi tôi là Jung Hae...
Xem chi tiết
Thiên Hà
Xem chi tiết
Julian Edward
Xem chi tiết
Hanuman
Xem chi tiết
Hinie
Xem chi tiết
Thiên Hà
Xem chi tiết
Hanuman
Xem chi tiết