Ôn tập góc với đường tròn

CrisDevilGamer

Cho đường tròn (O) đường kính AB.Trên tiếp tuyến tại a của dg tròn lấy M.Qua M kẻ cát tuyến MCD sao cho MCD cắt OB tại N nằm giữa C và B(C nằm giữa M và D) kẻ OI vuông góc vs MD I thuộc MB

a Cm tg MAOI nt

b cm MA2=MC.MD

c Qua D kẻ dg thẳng song song vs Mo cắt OB tại K cm IK song song vs BC

d BC cắt OM tại P DO cắt dg tròn tại E cm A E P thẳng hàng


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Văn Nam
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Linh Phạm
Xem chi tiết
Hiếu Trần Trung
Xem chi tiết
Nguyễn Thành Long
Xem chi tiết
Linh Yoo
Xem chi tiết
Thành Vũ
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Mỹ Linh
Xem chi tiết
Kaoru Rin
Xem chi tiết