Bài 22. Tìm hiểu thiết bị mạng

Nguyễn Quốc Đạt

Cho biết một số tính năng của router.

Tính năng:

- Định tuyến.

- Kết nối mạng.

- Chia mạng

- VPN.

- QoS.

- Quản lý mạng.

Bình luận (0)