Bài 22. Tìm hiểu thiết bị mạng

datcoder

Cho biết các tính năng chủ yếu của hub và switch.

datcoder
10 tháng 5 lúc 9:12

Hub và Switch là hai thiết bị quan trọng trong mạng máy tính. Dưới đây là các tính năng chính của chúng:

- Hub:

+ Là bộ chia tín hiệu đơn giản.

+ Lan toả tín hiệu từ một cổng ra tất cả các cổng khác.

+ Tất cả máy tính nối vào cùng một hub thuộc về cùng một miền xung đột.

+ Không thông minh, không phân biệt địa chỉ MAC.

+ Thường dùng trong các mạng nhỏ hoặc kiểm tra tín hiệu.

- Switch:

+ Thiết lập kết nối tạm thời giữa cổng của hai máy tính trong thời gian truyền.

+ Chia nhỏ miền xung đột, giảm xung đột tín hiệu.

+ Có bộ nhớ và thông minh hơn hub.

+ Phân biệt địa chỉ MAC, tạo bảng chuyển mạch.

+ Thường dùng trong các mạng lớn hoặc mạng doanh nghiệp.

Tốc độ truyền dữ liệu của hub và switch có thể là 100 Megabit/s, 1 Gigabit/s hoặc 10 Gigabit/s, tùy thuộc vào cấu hình của thiết bị.

Bình luận (0)