Bài 16 : Ôn tập chương I và chương II

Phan Nguyen Phuoc

chính sách cai trị của bọn phong kiến phương bắc với dân ta về kinh tế,văn hoá,chính trị 

#Tham khảo

*Chính sách cai trị về chính trị

- Chia Âu Lạc thành các quận, huyện và sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc

- Đưa người Hán sang cai trị người Việt theo luật pháp hà khắc.

*Chính sách bóc lột về kinh tế

- Những hình thức bóc lột chủ yếu của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc:

+ Sử dụng chế độ tô thuế.

+ Bắt cống nạp sản vật quý (ngọc minh cơ, sừng tê, ngà voi, đồi mồi...).

+ Nắm độc quyền về sắt và muối đối với người Việt.

*Chính sách cai trị về văn hóa

- Chính sách cai trị về văn hóa của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nhân dân ta thời Bắc thuộc:

+ Mở trường lớp dạy chữ Hán

+ Áp dụng luật Hán

+ Tìm cách truyền bá văn hóa, phong tục phương Bắc.

 

Bình luận (0)
Đức Kiên
26 tháng 3 lúc 20:09

Chính sách cai trị là :

- Sáp nhập nước ta vào lãnh thổ Trung Quốc , chia thành các đơn vị hành chính quận-châu , dưới châu-quận là huyện 

- Áp dụng về các luật hà khắc 

Về kinh tế : 

- Cướp đoạt ruộng của nhân dân ta thành trại , ấp và bắt nhân dân ta đi cày

- Bắt nhân dân ta nộp vải vóc , sản vật quý hiếm , nắm độc quyền về muối và sắt 

Về văn hóa :

- Bắt nhân dân ta bỏ đi những phong tục tập quán của nước ta

- Áp dụng các luật của nhà Hán 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Yến Linh
Xem chi tiết
Đỗ Duy Thái
Xem chi tiết
minh phượng
Xem chi tiết
Lan Hoa Phạm
Xem chi tiết
Cô Bé Họ Tạ
Xem chi tiết
Nguyên Thị Nami
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Phương Anh
Xem chi tiết
mai thị ánh tuyết
Xem chi tiết
Dung Nguyễn Thị Mai
Xem chi tiết