Bài 23: Thức ăn, đồ uống có lợi cho cơ quan tiêu hóa, tuần hoàn và thần kinh

Minh Lệ

Chia sẻ với bạn về thức ăn, đồ uống mà em thích theo gợi ý sau:

- Thức ăn, đồ uống đó là gì?

- Những thức ăn, đồ uống đó có lợi hay có hại cho các cơ quan tiêu hoá, tuần hoàn, thần kinh nếu sử dụng thường xuyên? Vì sao?

- Em cần thay đổi gì về việc sử dụng thức ăn, đồ uống đó?

POP POP
Hôm kia lúc 8:09

- Em thích ăn gà rán và uống coca.

- Những thức ăn, đồ uống này thường có hại cho các hệ tiêu quan nếu sử dụng thường xuyên. Vì nó có nhiều đường, có nhiều chất béo và nhieuf kcal.

- Em cần sử dụng những đồ ăn, thức uống đó ít hơn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết