Tự đánh giá trang 156

Quoc Tran Anh Le

Chỉ ra màu sắc biểu cảm và chất hùng biện thể hiện trong văn bản này.

Hùng biện là khả năng thuyết phục người khác bằng lập luận logic, chứng cứ xác thực và kĩ năng trình bày. Trong văn bản Hẹn hò với định mệnh là bài diễn văn nổi tiếng của thủ tướng Nehru- thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ độc lập đã sử dụng rất nhiều từ ngữ mang màu sắc biểu cảm và đậm chất hùng biện:

- Câu văn có từ ngữ mang màu sắc biểu cảm: 

+ “Tuy nhiên, quá khứ đã khép lại mà là cuộc đấu tranh không ngơi nghỉ…”

+ “Chúng ta thường là những tín đồ không xứng đáng của Người và đã đi lạc khỏi thông điệp của người, nhưng không chỉ chúng ta mà các thế hệ tiếp nối sẽ ghi nhớ…”
+“Nay không phải là lúc để phê phán, cũng không phải là lúc để kết tội lẫn nhau”

+ “Nguyện cầu ngôi sao sáng sẽ không bao giờ lụi tàn, và niềm hi vọng mới sẽ không bao giờ bị phản bội”

+ “Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép ngọn đuốc tự do bị thổi tắt, cho dù gió lớn hay bão tố…”

- Tác giả đã sử dụng lập luận logic, mỗi phần có có mối liên hệ chặt chẽ với nhau: Mở đầu là bàn về những thời gian khó khăn trong những ngày khởi đầu lịch sử đến việc nêu ra những khó khăn thách thức của đất nước trong tương lai và lời kêu gọi người dân hãy đồng lòng hợp sức xây dựng đất nước. Cuối cùng, lời khẳng định việc giữ gìn sự tự do của đất nước Ấn Độ

Bình luận (0)