Kiều ở lầu Ngưng Bích- Nguyễn Du

Ngọc Huyền

Chỉ ra các phương thức biểu đạt và các biện pháp nghệ thuật có trong văn bản ''Kiều ở lầu Ngưng Bích ''


Các câu hỏi tương tự
Ngọc Huyền
Xem chi tiết
eryferyt deftyye
Xem chi tiết
Trịnh Thị Ngọc Yến
Xem chi tiết
Nhật Linh
Xem chi tiết
Laura
Xem chi tiết
phạm kim liên
Xem chi tiết
Phuong Anh Chu Nguyen
Xem chi tiết
trung kiên
Xem chi tiết
johnyycareme
Xem chi tiết