Bài 6. Câu lệnh điều kiện

Thiên Leo

Câu hỏi như sau hãy viết chương trình máy tính tổng số tiền khách phải thanh toán áp dụng sau đây: nếu tông số tiền khách mua lớn hơn 100 nghìn thì khách phải thanh toán 70% ngược lại khách phải thanh toán 90% giúp em với ạ


Các câu hỏi tương tự
Xem chi tiết
nguyen thi be
Xem chi tiết
Thái Thành
Xem chi tiết
Nguyễn Phạm Như Trang
Xem chi tiết
LongNguyen
Xem chi tiết
LongNguyen
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Sang Nghiem
Xem chi tiết
Ngô Thanh Tùng
Xem chi tiết
你混過 vulnerable 他 難...
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)