Bài 2: Thi nhạc

Nguyễn Quốc Đạt

Câu chuyện có những nhân vật nào? Những nhân vật đó có điểm gì giống nhau?

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 21:54

Tham khảo

- Câu chuyện có các nhân vật: thầy giáo vàng anh, ve sầu, gà trống, dế mèn, họa mi.

- Những nhân vật này có điểm giống nhau là: đều tham gia ngày thi tốt nghiệp với những bản nhạc độc đáo của mình.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết