Đề kiểm tra 1 tiết chương I : Chất-Nguyên tử-Phân tử - Đề 1

ha lt

Câu 4. Đốt cháy hoàn toàn 1,12 lít khí C2H4, dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m(g) kết tủa.

 a. Tính m

 b. Tính thể tích oxi và thể tích không khí cần dùng.

( Biết thể tích khí đo ở đktc, oxi chiếm 20% thể tích không khí,

Khánh Đan
15 tháng 3 lúc 20:16

a, \(n_{C_2H_4}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05\left(mol\right)\)

PT: \(C_2H_4+3O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2+2H_2O\)

\(CO_2+Ca\left(OH\right)_2\rightarrow CaCO_{3\downarrow}+H_2O\)

Theo PT: \(n_{CaCO_3}=n_{CO_2}=2n_{C_2H_4}=0,1\left(mol\right)\)

\(\Rightarrow m_{CaCO_3}=0,1.100=10\left(g\right)\)

b, Theo PT: \(n_{O_2}=3n_{C_2H_4}=0,15\left(mol\right)\Rightarrow V_{O_2}=0,15.22,4=3,36\left(l\right)\)

\(\Rightarrow V_{kk}=\dfrac{V_{O_2}}{20\%}=16,8\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
ha lt
Xem chi tiết
Depzai Binh
Xem chi tiết
Nguyễn Trung
Xem chi tiết
♥ Don
Xem chi tiết
bac bang
Xem chi tiết
Minh Khoa Tran
Xem chi tiết
Mai trần
Xem chi tiết
Hương
Xem chi tiết
Ngânn Khánhh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)