Ôn tập Tam giác

Trần Huệ

Câu 4

Cho Tam giác DEF vuông tại D có DE=5cm và DF=12cm

a) so sánh góc E và góc F của tam giác

b) Gọi M là trung điểm của cạnh EF . tính độ dài đoạn thẳng DM

Câu 5

Cho tam giác ABC cân tại A , kẻ trung tuyến BD và CE cắt nhau tại I (D€AC;E€AB)

A) điểm I có phải là trọng tâm của tam giác ABC không? Vì sao?

B) Chứng Minh DBC=ECB

C) KẺ AH vuông góc tại cạnh BC ( H€BC) chứng minh 3 điểm A,I,H thẳng hàng


Các câu hỏi tương tự
18 Thiết Linh
Xem chi tiết
Hazuimu
Xem chi tiết
Ly Khánh
Xem chi tiết
Triss
Xem chi tiết
Lá Chan
Xem chi tiết
Vũ Tuyết Nga
Xem chi tiết
Xuân Mẫn Ngô Ngọc
Xem chi tiết
Mạnh Bùi Đức
Xem chi tiết
Ngọc Quỳnh Anh Trần
Xem chi tiết