Bài 15. Công suất

Long Nguyễn

Câu 3: Một thang máy có khối lượng m = 500 kg chất trong đó một thùng hàng nặng 300 kg. Thang máy từ tầng 5 lên tầng 10 (không dừng ở các tầng khác) mất 10 giây.

a. Công nhỏ nhất của lực căng để thực hiện việc đó là bao nhiêu?

b. Tính công suất của thang?      

 


Các câu hỏi tương tự
Xu Cà Na
Xem chi tiết
Nguyên Thảo
Xem chi tiết
ngọc diệp lê
Xem chi tiết
Ánh Đặng
Xem chi tiết
Nghĩa
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Ly
Xem chi tiết
Hong Duong
Xem chi tiết
Bạch Long
Xem chi tiết
Nhã Thiệpp
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)