Bài 29: Truyền chuyển động

tuấn anh vương

Câu 2. Đĩa xích của xe đạp có 60 răng, đĩa líp có 40 răng. Tính tỉ số truyền i và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn,vì sao?

 


Các câu hỏi tương tự
Yen Dang
Xem chi tiết
Huyy Hb
Xem chi tiết
Lê Hanhh
Xem chi tiết
Ngô Gia Ngọc Khải
Xem chi tiết
Quỳnh Hương
Xem chi tiết
Fancy UvU
Xem chi tiết
Trần Thu Hà
Xem chi tiết
Võ khả Hân
Xem chi tiết
hoho209
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)