Bài 27. Cơ năng

Anh Qua

Câu 119 giúp mình với ạ

x = 15 - 5 = 10cm = 0,1m

a) 0,5kx2 = 0,5mvo2 => vo = 5m/s

b) 0,5mvo2 = mgh = mgL.sin\(\alpha\) 

=> L = 2,5m

Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN