Vocabulary

Lê Trần Thiên Ngọc

Câu 1 : Cư dân nguyên thủy ở Đak Nông có cuộc sống như thế nào?

Câu 2: Xã hội nguyên thủy ở Đak Nông được tổ chức ra sao?

 

Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 19:22

Câu 1: Cư dân nguyên thủy ở Đak Nông có cuộc sống rất gần gũi với thiên nhiên và có những nét đặc trưng riêng của họ. Họ thường sống trong các ngôi nhà làm từ vật liệu tự nhiên như tre, cỏ cây, và gỗ. Cuộc sống của cư dân nơi đây chủ yếu dựa vào nông nghiệp, săn bắn và thu thập động thực phẩm trong rừng.

Câu 2: Xã hội nguyên thủy ở Đắk Nông thường được tổ chức dưới hình thức cộng đồng, với sự tham gia chung của các thành viên trong làng. Các gia đình thường cùng nhau làm việc trong nông nghiệp và chăn nuôi, chia sẻ công việc và nguồn thực phẩm. Cộng đồng thường có các nguyên tắc và quy tắc xã hội mà mọi người phải tuân theo, và sự đoàn kết trong cộng đồng rất quan trọng. Các lãnh đạo trong làng có thể được xác định dựa trên sự tôn trọng và kinh nghiệm của họ trong việc quản lý các hoạt động cộng đồng.

Bình luận (0)
Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 19:23

Muốn chính xác hơn thì vẫn nên dựa vào sách giáo dục địa phương để làm em hi

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
sakurazuki
Xem chi tiết
Vũ Như Quỳnh
Xem chi tiết
Lê gia Linh
Xem chi tiết
Lê gia Linh
Xem chi tiết
Le Kieu Linh
Xem chi tiết
tao 1234534
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Bảo Anh
Xem chi tiết
Quỳnh Thư
Xem chi tiết