Bài 37. Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

Quoc Tran Anh Le

Cắt và gấp một miếng bìa thành hình lăng trụ tam giác theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Vẽ hình khai triển theo mẫu và cắt theo viền (H. 10.22)

Bước 2: Gấp theo nét màu cam. Ta được hình lăng trụ (H. 10.23)

Hà Quang Minh
19 tháng 9 lúc 16:07

Học sinh thực hiện theo hướng dẫn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)