Bài 22. Tìm hiểu thiết bị mạng

datcoder

Các em đã biết một số loại thiết bị mạng như hub, switch, router, access point, modem, cáp mạng và chức năng của chúng. Tuy nhiên, để thiết kế mạng thì ta cần quan tâm đến những yếu tố khác nữa.

Mặt khác, các em đã từng nghe nói tới server trong mạng máy tính như web server, database server, mail server, file server, print server,... Mối quan hệ giữa server và mạng như thế nào?

datcoder
10 tháng 5 lúc 9:11

Sever trong mạng máy tính đóng vai trò quan trọng và có mối quan hệ chặt chẽ với mạng.

Một số điểm quan trọng:

- Web Server:

+ Là máy tính lớn được kết nối với mạng máy tính mở rộng.

+ Chứa toàn bộ dữ liệu của các trang web, như HTML, CSS, JavaScript.

+ Cung cấp nội dung web cho người dùng thông qua giao thức HTTP.

+ Đảm bảo hoạt động liên tục để cung cấp dữ liệu cho mạng lưới máy tính của nó.

- Database Server:

+ Lưu trữ và quản lý cơ sở dữ liệu.

+ Cho phép các ứng dụng truy xuất và thao tác với dữ liệu.

+ Đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của dữ liệu.

- Mail Server:

+Quản lý và phân phối thư điện tử.

+ Xử lý gửi, nhận và lưu trữ thư.

+ Đảm bảo thư điện tử được gửi đến đúng địa chỉ.

- File Server:

+ Lưu trữ và quản lý các tập tin và thư mục.

+ Cho phép người dùng truy cập và chia sẻ tập tin.

+ Đảm bảo an toàn và quản lý quyền truy cập.

- Print Server:

+ Quản lý các máy in trong mạng.

+ Cho phép người dùng gửi tài liệu đến máy in để in ấn.

Bình luận (0)