Bài 9. Công thức hóa học

hello sun

Các bạn chỉ mình cách cân bằng PTHH này với:

FexOy + HCl  -----  FeCl2 + FeCl3 + H2O .

Cảm ơn các bạn nhiều nhé ^^

Duy Anh
Duy Anh 13 tháng 1 lúc 22:51

\(Fe_3O_4+8HCl\rightarrow FeCl_2+2FeCl_3+4H_2O\)

Bình luận (1)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 13 tháng 1 lúc 22:50
2yHCl+FexOy(3x-2y)FeCl2+yH2O+(2y-2x)FeCl3
         
         
         
  
Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN