Bài 5: Thằn lằn xanh và tắc kè

Nguyễn Quốc Đạt

Các bạn cảm thấy thế nào khi quay lại cuộc sống trước đây của mình?

Nguyễn Việt Dũng
16 tháng 9 lúc 23:03

Tham khảo

- Thằn lằn xanh trở về với cái cây của mình và thích thú đi kiếm ăn vào ban ngày.

- Tắc kè quay trở lại bức tường thân yêu và vui vẻ đi tìm thức ăn vào buổi tối.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Đạt
Xem chi tiết