Bài 50: Biểu đồ cột

Minh Lệ

Biểu đồ dưới đây cho biết số cuốn sách khối lớp 4 đã đóng góp cho thư viện của nhà trường.

Quan sát biểu đồ trên và trả lời câu hỏi.

a) Có những lớp nào đóng góp sách vào thư viện? Mỗi lớp đóng góp bao nhiêu cuốn sách?

b) Lớp nào đóng góp nhiều sách nhất? Lớp nào đóng góp ít sách nhất?

c) Có bao nhiêu lớp đóng góp nhiều hơn 50 cuốn sách?

Người Già
23 tháng 8 2023 lúc 22:12

Quan sát biểu đồ trên và trả lời câu hỏi.

a) Có những lớp đóng góp sách vào thư viện:

4A: 60

4B: 52

4C: 80

4D: 68

4E: 40

b) Lớp 4C đóng góp nhiều sách nhất.  Lớp 4E đóng góp ít sách nhất.

c) Có 4 lớp đóng góp nhiều hơn 50 cuốn sách

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết