Chương I- Cơ học

Mei Mei

Bạn Mai nặng 50kg đứng thẳng bằng 2 chân trên mặt đất bằng phẳng. Biết diện tích tiếp xúc của mặt đất với bàn chân là 0,005 m2. Tính trọng lực


Các câu hỏi tương tự
Đinh Hoàng Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Nhi
Xem chi tiết
Hồ Thị	Phượng
Xem chi tiết
đoán xem hihi
Xem chi tiết
Nguyễn T.Kiều Linh
Xem chi tiết
Khánh Linh
Xem chi tiết
Truong Đăng
Xem chi tiết
misha
Xem chi tiết
Phạm Mai Linh
Xem chi tiết