Ngày xưa

Quoc Tran Anh Le

Bài thơ cho thấy “Truyện Kiều” đã được tiếp nhận theo những cách nào?

Truyện Kiều đã đi sâu vào tiềm thức mỗi người, được tiếp nhận qua những lời ru truyền từ đời này qua đời khác. Nó là một truyền thống không thể thay đổi.

Bình luận (0)