Ôn thi vào 10

Phạm Tùng

BÀI TẬP CHỌN TỪ CÓ PHẦN TRỌNG ÂM KHÁC NHỮNG TỪ CÒN LẠI

 

1.     A. question         

        B. carefully               

        C. summer                      

        D. cartoon

2.     A. explore          

        B. mission               

        C. massive                     

        D. rocket

minh nguyet
15 tháng 5 2021 lúc 7:44

1.     A. question         

        B. carefully               

        C. summer                      

        D. cartoon

2.     A. explore          

        B. mission               

        C. massive                     

        D. rocket

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Nhăm nhăm
Xem chi tiết
Kiên Nguyễn
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)