Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây

lee

Bài 9 . Cho nửa đường tròn ( O ; R ) , đường kính AB = 4cm . Dây CD song song AB ( D thuộc cung AC ) . Cho biết chu vi của hình thang ABCD bằng 10cm . Tính độ dài các cạnh của hình thang ABCD .


Các câu hỏi tương tự
Xuân Thường Đặng
Xem chi tiết
Quốc Gucci
Xem chi tiết
anh phuong
Xem chi tiết
anh phuong
Xem chi tiết
Quangquang
Xem chi tiết
banana milk
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Phạm Quỳnh Anh
Xem chi tiết