Ngày xưa

Quoc Tran Anh Le

Bà ru cháu bằng những câu Kiều, mặc dù cháu còn nhỏ, chưa thể hiểu được, điều đó gợi cho em suy nghĩ gì?

Điều đó gợi cho em suy nghĩ về sự xuất hiện của Truyện Kiều trong đời sống. Dù người cháu không hiểu ý nghĩa trong đó nhưng đó vẫn là lời ru quen thuộc không thể thay thế.

Bình luận (0)