Lesson Six

datcoder

Ask and answer with a friend.

Người Già
18 tháng 1 lúc 21:51

- What do you like? (Bạn thích cái gì?)

  I like animals because they’re fun. (Tôi thích động vật vì nó rất thú vị.)

- What do you like? (Bạn thích cái gì?)

  I like ice-cream because it’s sweet. (Tôi  thích kem vì nó ngọt.)

- What do you like? (Bạn thích cái gì?)

  I like sports because it’s fun. (Tôi thích thể thao vì nó thú vị.)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết