Bài 9. Nhật Bản

Hoàng Hải Hà

Ảnh hưởng của Nhật Bản với mối quan hệ quốc tế ?

Như Khương Nguyễn
19 tháng 10 2017 lúc 17:13

- Ảnh hưởng của nhật Bản đối với quốc tế :

+Giải quyết hòa bình các cuộc xung đột khu vực.

+Giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân.

+ Duy trì phát triển kinh tế thế giới.

+ Hợp tác với các nước đang phát triển và các nước đang trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế.

+ Giải quyết các vấn đề toàn cầu .

+ Quan trọng trong các tổ chức toàn cầu .

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Ánh Nguyệt
Xem chi tiết
Ngu Mặt
Xem chi tiết
Cẩm Anh
Xem chi tiết
Phạm Thu Uyên
Xem chi tiết
Hồ Thị Diệu Hương
Xem chi tiết
HaNguyen_13
Xem chi tiết
Nguyễn Uyên
Xem chi tiết
Kim Quyy Võ
Xem chi tiết
Nguyễn Đức Anh
Xem chi tiết