Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Vũ Thị Phương Thùy

Ai là người thực hiện khiếu nại?

Ai là người thực hiện tố cáo

Khiếu nại vấn đề gì?

Tố cáo vấn đề nghị


Các câu hỏi tương tự
Ngọc Nguyễn
Xem chi tiết
Công chúa Anime
Xem chi tiết
Kazuto Kirigaya
Xem chi tiết
Dũng Phạm Tiến
Xem chi tiết
Bao Ngan Nguyen
Xem chi tiết
Phan Lê Hoàng Vi
Xem chi tiết
Chung Quốc Điền
Xem chi tiết
Lan Khuê
Xem chi tiết
Thi Anh
Xem chi tiết