Luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông

Phạm Trần Phát

A. given    B. risen    C. ridden    D. whiten

NHỚ GIẢI THÍCH

S - Sakura Vietnam
25 tháng 5 lúc 15:39

D

D âm /ai/, còn lại âm /i/

Bình luận (2)
Vũ Ngọc Minh Châu
25 tháng 5 lúc 15:44

Spam à?

Bình luận (4)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Trần Phát
Xem chi tiết
Phạm Trần Phát
Xem chi tiết
Watermelon
Xem chi tiết
Hinny
Xem chi tiết
Watermelon
Xem chi tiết
Watermelon
Xem chi tiết
Watermelon
Xem chi tiết
Watermelon
Xem chi tiết
Watermelon
Xem chi tiết