Dài hơn - Ngắn hơn

Minh Lệ

a) Đồ vật nào dài hơn? Đồ vật nào ngắn hơn?

b) Chiếc cầu thang nào dài hơn? Chiếc cầu thang nào ngán hơn?

Paoo Nqoccc
26 tháng 3 lúc 21:43

loading...

Bình luận (0)
Thị Mơ Nguyễn
26 tháng 3 lúc 21:41

a) bàn chải dài hơn

thìa ngắn hơn 

b)*đỏ

xanh

*hồng

xanh

*xanh

tím

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết