Chương III- Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Trọng Vũ Nguyễn

6.13: Nếu làm triệt tiêu hợp lực tác dụng vào một chất điểm đang chuyển động cong thì trạng thái của chất điểm sẽ như thế nào? A. Chất điểm ngừng chuyển động ngay. B. Chất điểm tiếp tục chuyển động theo phương cũ. C. Chất điểm chuyển động thẳng nhưng chậm dần. D. Chất điểm sẽ chuyển động thẳng đều theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo cũ tại điểm khảo sát.


Các câu hỏi tương tự
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết
Trọng Vũ Nguyễn
Xem chi tiết
Trọng Vũ Nguyễn
Xem chi tiết
Huy Hoàng Đỗ
Xem chi tiết
Mỹ Trang
Xem chi tiết
Tuấn Thanh
Xem chi tiết
Thị Thanh Võ
Xem chi tiết
Thu Hằng Phạm
Xem chi tiết
FREESHIP Asistant
Xem chi tiết