Where do you live?

Ngoc Anh

5. The New Word Hotel is ____________ Pham Hong Thai Steet.

Hoàng Đức Minh
14 tháng 3 2020 lúc 8:46

5. The New Word Hotel is on Pham Hong Thai Street.

Khách vãng lai đã xóa
Tessa Violet
14 tháng 3 2020 lúc 8:47

5. The New Word Hotel is __on__ Pham Hong Thai Steet.

Khách vãng lai đã xóa
Cậu Vàng
14 tháng 3 2020 lúc 9:34

5. The New Word Hotel is ___on___ Pham Hong Thai Steet.

Khách vãng lai đã xóa
Bùi Thị Ngọc Mai
4 tháng 4 2020 lúc 10:22

5.The New Word Hotel is on Pham Hong Thai Street

Khách vãng lai đã xóa
hoàng hương lan
16 tháng 4 2020 lúc 10:22

on


Các câu hỏi tương tự
Dương Anh Thư
Xem chi tiết
Trần Phương Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Tiến Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Đỗ Quang Anh
Xem chi tiết
Lê Anh Phương Nam
Xem chi tiết
đỗ phúc huy
Xem chi tiết
Dương Hà Anh
Xem chi tiết
Song Tử
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Linh
Xem chi tiết