Violympic toán 6

Alex Arrmanto Ngọc

1,Tính.

A=(1-2+2^2-2^3+...+2^100-2^101):(1-2^102).

Nhanh tôi cần gấp ạk !

svtkvtm
24 tháng 1 lúc 10:18

\(A=\left(2^{101}-2^{100}+2^{99}-2^{98}+....+2^2-2+1\right):\left(2^{102}-1\right)\)

\(S=2^{100}+2^{98}+...+2^2+2^0\text{ do đó: }4S=2^{102}+2^{100}+...+2^4+2^2\Rightarrow4S-S=2^{102}-1\Rightarrow A=S:\left(2^{102}-1\right)=\dfrac{1}{3}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN