Luyện tập tổng hợp

nguyen thi duong

1. The thick fog prevented me from driving to work

2. Nick hasn’t been to Vietnam before

3. I’d rather not see him tomorrow

☞Tᖇì  ᑎGâᗰ ☜
19 tháng 9 lúc 20:11

1. The thick fog made it impossible for me to drive to work

2. This is the first time Nick has been to Vietnam

3. I don't want to see him tomorrow

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Vân Trang
Xem chi tiết
Phương
Xem chi tiết
hello hello
Xem chi tiết
Herotimo
Xem chi tiết
Phạm Thương
Xem chi tiết
Thiên Thần
Xem chi tiết
Thiều Hà My
Xem chi tiết
Huyền Trang Hoàng
Xem chi tiết
Truc Nguyen Minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)