Unit 1 : Back to school

phạm minh tiến

1, Mrs hoa wants a cold drink-Mrs hoa would2, mary prefers beef noodles to chicken noodles -mary likes

Anh Thư Bùi
4 tháng 11 lúc 21:16

1 ....like a cold drink

2 ...... beef noodles better than chicken noodles

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Tuấn Long
Xem chi tiết
Thanhhien Huynh
Xem chi tiết
Trí Hải Phan Nguyễn
Xem chi tiết
Cửu vĩ linh hồ Kurama
Xem chi tiết
Lê Thu Hiền
Xem chi tiết
Luxi 208
Xem chi tiết
Bùi Vũ Thùy Lâm
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Lộc
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Ngọc
Xem chi tiết
Tỷ Nguyễn Ngọc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)