Unit 2 : Making arrrangements : Test 4

12wesaszd

1 .lower / Saving electricity / the /can/ and/ help/environment./our energy bill

Người Già
3 tháng 2 lúc 13:14

Lowering our energy bill and saving the environment can be achieved by using less electricity.

Bình luận (0)
Sinh Viên NEU
3 tháng 2 lúc 13:31

Saving electricity can lower our energy bill and help the environment

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kim Ánh
Xem chi tiết
12wesaszd
Xem chi tiết
Lê Thế Phong
Xem chi tiết
Khi DDos
Xem chi tiết
Linh Lan
Xem chi tiết
Lương Nhân
Xem chi tiết
Mynnie
Xem chi tiết
Jenny Phạm
Xem chi tiết
Jenny Phạm
Xem chi tiết