Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

\(\dfrac{-3}{4}=\dfrac{x}{20}=\dfrac{21}{y}\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{x}{20}=-\dfrac{3}{4}\\\dfrac{21}{y}=-\dfrac{3}{4}\end{matrix}\right.\)

=>\(\left\{{}\begin{matrix}x=-\dfrac{3}{4}\cdot20=-15\\y=\dfrac{21\cdot4}{-3}=-\dfrac{84}{3}=-28\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
phương linh
Xem chi tiết
phương linh
Xem chi tiết
phương linh
Xem chi tiết
Phạm Thị Quỳnh Như
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Cô Nàng Song Tử
Xem chi tiết
Nguyễn Anh Thư
Xem chi tiết
Vu thi hồng ha
Xem chi tiết
ytr
Xem chi tiết
Nguyễn Thái Thịnh
Xem chi tiết