Luyện tập

BNg Baoo Trann
Hôm kia lúc 21:54

`3 : 6/5`

`= 3 xx 5/6`

`= 15/6`

__

`4 : 6/7`

`= 4 xx 7/6`

`= 28/6`

`= 14/3`

__

`x xx 11/8=33/20`

`=> x= 33/20 : 11/8`

`=> x= 33/20 xx 8/11`

`=>x=6/5`

__

`5 : x =4/7`

`=> x= 5 : 4/7`

`=> x= 5 xx 7/4`

`=> x= 35/4`

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Vy Nguyễn Hà
Xem chi tiết
꧁༺Phương Jessica༻꧂
Xem chi tiết
꧁༺Phương Jessica༻꧂
Xem chi tiết
Bo Bo
Bo Bo
Ngọc Bích Nguyễn
Xem chi tiết
Phan Bảo Ngân
Xem chi tiết
Ngọc Bích Nguyễn
Xem chi tiết