Bài 10. Ba định luật Niu-tơn

nguyễn thị hương giang
8 tháng 12 2022 lúc 0:02

a)Gia tốc vật: \(v=v_0+at\)

\(\Rightarrow a=\dfrac{v-v_0}{t}=\dfrac{0,6-0,4}{0,8}=0,25m/s^2\)

b)Độ lớn lực F: 

\(F=m\cdot a=2\cdot0,25=0,5N\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Huỳnh Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng
Xem chi tiết
minh hy
Xem chi tiết
Phương
Xem chi tiết
Lại Việt Dũng
Xem chi tiết
Hao Nguyen
Xem chi tiết
Hường Trần
Xem chi tiết
Phúc Nguyễn
Xem chi tiết
yeong seok
Xem chi tiết
BiBi Trần
Xem chi tiết