Bài 16: Phương trình hóa học

Dương Minh Huy
22 tháng 11 lúc 22:07

a)           \(K_2CO_3+BaCl_2\xrightarrow[]{}2KCl+BaCO_3\)

b) (mol)   1.................1...............2...............1

     (mol) 0,1................0,1.............0,2............0,1

c)\(n_{BaCO_3}=\dfrac{19,7}{197}=0,1\left(mol\right)\)

\(m_{K_2CO_3}=0,1.138=13,8\left(g\right)\)

\(m_{BaCl_2}=0,1.208=20,8\left(g\right)\)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
LAALA
Xem chi tiết
Nhật Vy
Xem chi tiết
Kudo Shinichi
Xem chi tiết
Amee
Xem chi tiết
Amee
Xem chi tiết
LONG ANIME
Xem chi tiết
Đức Hải
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Hoài Nam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)