Bài 31 : Ôn tập lịch sử Việt Nam (từ năm 1858 đến năm 1918)

Nguyễn Trần Thành Đạt
7 tháng 4 2017 lúc 22:24

Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918

Bình luận (0)
Ba Thị Bích Vân
20 tháng 4 2017 lúc 6:43

caI nay hoi bi kho day nhe

Bình luận (0)
duyên
24 tháng 4 2017 lúc 19:39

bạn tham khảo ở đây nhé :BÀi 26 : Phong trào kháng Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX

Chúc bạn học tốt hahahahahahahaha

Bình luận (0)
Đặng Anh Thư
8 tháng 4 2017 lúc 14:25

* Giống nhau: Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đều là những sĩ phu phong kiến chịu ảnh hưởng các tư tưởng tư sản tiến bộ, đều xuất phát từ tấm lòng yêu nước để tìm con đường giải phóng dân tộc. Con đường đó theo khuynh hướng dân chủ tư sản. * Sự khác nhau của hai ông thuộc về phương pháp: Phan Bội Châu chủ trương bạo động, Phan Châu Trinh chủ trương cải cách. PHAN BỘI CHÂU Chủ trương: - Nợ máu chỉ có thể trả bằng máu”, kiên trì chủ trương dùng bạo lực giành độc lập. - Đánh đuổi giặc Pháp, khôi phục nước Việt Nam, lập nước Cộng hòa dân quốc Việt Nam. Biện pháp: - Tổ chức phong trào Đông Du, đưa học sinh sang Nhật học, chuẩn bị cho công cuộc đánh Pháp cứu nước - Bạo động, ám sát. PHAN CHÂU TRINH Chủ trương: - Đấu tranh ôn hòa, công khai, dựa vào Pháp để đánh đổ vua quan phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập - Kêu gọi dân quyền, dân sinh, dân khí. Biện pháp: - Cổ động thực nghiệp, lập hội kinh doanh. - Mở trường theo lối mới để nâng cao dân trí - Vận động đổi mới “phong hóa”, cải cách lối sống, bài trừ mê tín dị đoan.

Bình luận (0)
Trần Thị Bích Trâm
7 tháng 4 2017 lúc 21:35

* Giống nhau: Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đều là những sĩ phu phong kiến chịu ảnh hưởng các tư tưởng tư sản tiến bộ, đều xuất phát từ tấm lòng yêu nước để tìm con đường giải phóng dân tộc. Con đường đó theo khuynh hướng dân chủ tư sản. * Sự khác nhau của hai ông thuộc về phương pháp: Phan Bội Châu chủ trương bạo động, Phan Châu Trinh chủ trương cải cách.

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
7 tháng 4 2017 lúc 22:22

Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918

Bình luận (0)
Nguyễn Trần Thành Đạt
7 tháng 4 2017 lúc 22:34

Lịch sử Việt Nam từ 1858 đến 1918

Bình luận (0)
Đặng Anh Thư
8 tháng 4 2017 lúc 14:22

Năm 1895, Người cùng với gia đình vào sống ở Huế và được học chữ Hán ở đây. Ngày 10.2.1901 thân mẫu của Người qua đời ở Huế, Người về sống ở quê nhà và tiếp tục học chữ Hán. Cuối năm 1904, Người theo cha vào Huế lần thứ hai, vào học tại trường Tiểu học Đông Ba (1905-1907) Tháng 5.1908, khi đang học trường Quốc học Huế, Người tham gia cuộc đấu tranh chống thuế của nông dân ở đây nên bị đuổi học. Người đi vào các tỉnh phía Nam, có một thời gian với tên gọi là Nguyễn Tất Thành, Người dạy học ở trường Dục Thanh tại Phan Thiết (1910). Năm sau (1911), Người vào Sài Gòn. Ngày 5.6.1911 lấy tên là Văn Ba, Người rời cảng Nhà Rồng, lên tàu Amiral Latouche Tréville của hãng Chargeurs Réunies. Vừa làm phụ bếp, Người tận dụng mọi thời gian để học hỏi, tìm tòi trong sách báo. Từ 1911 đến 1917, Người đã đi qua nhiều nước, sống ở nhiều nơi và làm nhiều nghề. Sau một thời gian sống ở Anh (từ 1914), tháng 6.1917, Người đến nước Pháp, tham gia Hội Người Việt Nam Yêu nước. Đến năm 1919, bản "Yêu sách của nhân dân An Nam" của Người gửi đến Hội nghị Versailles đã gây tiếng vang lớn. Cuối năm 1918, Người tham gia đảng xã hội Pháp.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN